loading

Luận án, luận văn

Một số tính chất định tính của vài lớp phương trình vi phân giá trị khoảng / Trương Vĩnh An ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Phư, Nguyễn Anh Tuấn

Tác giả : Trương Vĩnh An ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Phư, Nguyễn Anh Tuấn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 118 tờ : hình vẽ ; 30 cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phương trình vi phân. 3. Toán học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25200
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25201 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top