loading

Luận án, luận văn

Xây dựng ngưỡng thông số sinh lý mủ trên một số dòng vô tính cao su (Hevea brasiliensis Muell Arg.) / Đỗ Kim Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Minh Trí, Trần Thị Thúy Hoa

Tác giả : Đỗ Kim Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Minh Trí, Trần Thị Thúy Hoa

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông Lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xviii, 178 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 635.93345

Chủ đề : 1. Cây Cao su -- Trồng trọt. 2. Khoa học cây trồng. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25197
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25198 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top