loading

Luận án, luận văn

Đánh giá hiệu quả của siêu lọc trên kết quả mổ tim có tuần hoàn ngoài cơ thể / Phạm Thị Lệ Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Nguyễn Vinh

Tác giả : Phạm Thị Lệ Xuân ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Nguyễn Vinh

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 135, 16 tờ : hình vẽ, biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 617.412

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Máu -- Truyền máu. 3. Siêu lọc. 4. Tim -- Phẫu thuật.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25166
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25167 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top