loading

Luận án, luận văn

Bài toán thuận và ngược trong Ra Đa xuyên đất / Đặng Hoài Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Giảng

Tác giả : Đặng Hoài Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thành Vấn, Nguyễn Văn Giảng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 550

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Ra đa xuyên đất -- Mô hình toán học -- Tóm tắt. 3. Vật lý địa cầu -- Mô hình toán học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25123
Phục vụ đọc tại chỗ
Top