loading

Sách, tuyển tập

Nghị luận về thơ Hồ Xuân Hương : dùng cho học sinh trung học / Hoàng Ly

Tác giả : Hoàng Ly

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 1953

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 98 tr. ; 19 cm

Chủ đề : 1. Hồ Xuân Hương, 1772-1822. 2. Nhà thơ Việt Nam. 3. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19. 4. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VS 357
Phục vụ đọc tại chỗ
Top