loading

Sách, tuyển tập

Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh

Tác giả : Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 163 tr. ; 18cm

ISBN : 9786045740071

Số phân loại : 895.922132

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Tù nhân chính trị -- Trung Quốc -- Hồng Kông -- Nhật ký. 3. Tù nhân chính trị -- Việt Nam -- Nhật ký. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 84/2019
(VH 3025)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 85/2019
(VH 3026)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top