loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa / Đào Phan

Tác giả : Đào Phan

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1055 tr. : chân dung ; 21 cm

ISBN : 9786049696756

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Danh nhân -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 637/2019
(13751)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 638/2019
(13752)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top