loading

Từ những điều bình dị [tài liệu ghi âm] / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM (03:58:22) : âm thanh ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Sách nói. 3. Thành công. 4. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Khiếm Thị SN 1681
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top