loading

Sách, tuyển tập

Chuông gió : tập truyện ngắn / Phan Mai Hương

Tác giả : Phan Mai Hương

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 306 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049721595

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Truyện ngắn Việt Nam. 3. Văn học dân tộc thiểu số. 4. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 566/2019
(VH 2638)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 567/2019
(VH 2639)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top