loading

Sách, tuyển tập

Truyện cổ Hà Nhì / Vừ Go Xá, Phạm Quang Trung sưu tầm, biên soạn

Tác giả : Vừ Go Xá, Phạm Quang Trung sưu tầm, biên soạn

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 195 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049721151

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Người Hà Nhì -- Việt Nam -- Văn hóa dân gian. 3. Truyện cổ. 4. Văn học dân tộc thiểu số.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 554/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 555/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top