loading

Sách, tuyển tập

Mo lên trời : bài ca đưa hồn của người Mường. Quyển 1 / Hoàng Anh Nhân sưu tầm, phiên âm, dịch thơ và chú thích

Tác giả : Hoàng Anh Nhân sưu tầm, phiên âm, dịch thơ và chú thích

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 579 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049723971

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Người Mường -- Đời sống xã hội và tập quán. 3. Thơ Việt Nam. 4. Văn học dân tộc thiểu số. 5. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 536/2019
(VH 2565)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 537/2019
(VH 2566)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top