loading

Sách, tuyển tập

Đêm nghe bài dạ cổ / Lâm Tẻn Cuôi

Tác giả : Lâm Tẻn Cuôi

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 246 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049693618

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Văn học dân tộc thiểu số. 3. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 522/2019
(VH 2523)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 523/2019
(VH 2524)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top