loading

Sách, tuyển tập

Khăm Panh / Bùi Tiên ... [và nh.ng. khác] sưu tầm, biên dịch, chú thích

Tác giả : Bùi Tiên ... [và nh.ng. khác] sưu tầm, biên dịch, chú thích

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 399 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049721083

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Tiểu thuyết Việt Nam. 3. Văn học dân tộc thiểu số. 4. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 502/2019
(VH 2515)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 503/2019
(VH 2516)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top