loading

Sách, tuyển tập

Sóng Nặm Rốm - Phóng Nặm Rốm / Vương Trung

Tác giả : Vương Trung

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 335 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049726446

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Thơ Việt Nam. 3. Văn học dân tộc thiểu số. 4. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 498/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 2_Doc VV 499/2019
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top