loading

Sách, tuyển tập

Pháo đài thép trên biển Đông : tuyển tập ký, ghi chép / Nguyễn Thanh Đạm

Tác giả : Nguyễn Thanh Đạm

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 159 tr. : tranh ảnh, chân dung màu ; 21 cm

Số phân loại : 895.922803

Chủ đề : 1. Bút ký. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 184
Phục vụ đọc tại chỗ
Top