loading

Sách, tuyển tập

Giai điệu xanh : truyện ký / Chi Phan

Tác giả : Chi Phan

Nhà xuất bản : Quân đội Nhân dân

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 334 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922803

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTP 72
Phục vụ đọc tại chỗ
Top