loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Use of pesticides in fresh water aquaculture in the Mekong Delta, Vietnam, and impacts on environment and food safety / Nguyen Quoc Thinh

Tác giả : Nguyen Quoc Thinh

Nhà xuất bản : Liège Université

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Liège, Belgium

Mô tả vật lý : x, 234 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 363.738498

Chủ đề : 1. An toàn thực phẩm. 2. Cá -- Khía cạnh môi trường. 3. Dư lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm. 4. Lúa -- Khía cạnh môi trường. 5. Luận án -- Bỉ. 6. Thuốc trừ sâu -- Khía cạnh môi trường. 7. Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia). 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25114
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25115 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top