loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A study of weighted bergman projections

Tác giả : Phung Trong Thuc ; supervisors : Jiakun and Tran Vu Khanh

Nhà xuất bản : University of Wollongong

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Wollongong, NSW Australia

Mô tả vật lý : iii, 88 tờ ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.98

Chủ đề : 1. Không gian Bergman. 2. Luận án -- Úc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25110
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25111 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top