loading

Luận án, luận văn

Một đặc điểm dịch tễ của lỵ trực khuẩn ở một vùng dân cư nhỏ thuộc thành phố Hà Nội từ 1968 đến 1982 / Dương Đình Thiện

Tác giả : Dương Đình Thiện

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 15 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 616.9353

Chủ đề : 1. Bệnh lỵ -- Việt Nam -- Hà Nội -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6104
Phục vụ đọc tại chỗ
Top