loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Моделирование основных физических процессов в ионизацонных камерах деления при измерении нейтронных потоков / Lê Thị Diệu Hiền ; Научный руководитель :

Tác giả : Lê Thị Diệu Hiền ; Научный руководитель

Nhà xuất bản : Белорусский государственный университет

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Минск

Mô tả vật lý : 98 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Hạt cơ bản. 2. Luận án -- Nga. 3. Vật lý nguyên tử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25095
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25096 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top