loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các tính chất vận chuyển của hệ hai chiều / Võ Văn Tài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quốc Khánh

Tác giả : Võ Văn Tài ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quốc Khánh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ ; 21 cm

Số phân loại : 537.6225

Chủ đề : 1. Bán dẫn -- Tóm tắt. 2. Giếng lượng tử -- Tóm tắt. 3. Khí điện tử -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Vận chuyển điện tử -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25040
Phục vụ đọc tại chỗ
Top