loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên tố dinh dưỡng kết hợp với chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến năng suất, chất lượng hoa lan Dendrobium Sonia ở giai đoạn sản xuất / Vũ Thị Quyền ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Họp, Dương Công Kiên

Tác giả : Vũ Thị Quyền ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Họp, Dương Công Kiên

Nhà xuất bản : Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 145, 123 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 635.9344

Chủ đề : 1. Chất điều tiết sinh trưởng thực vật. 2. Dendrobium. 3. Hoa lan. 4. Luận án -- Viêt Nam. 5. Trồng hoa lan. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25033
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25034 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top