loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh nhà yêu nước vĩ đại / Song Thành

Tác giả : Song Thành

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 380 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045741856

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969. 2. Chủ tịch -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 390/2019
(13915)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top