loading

Luận án, luận văn

Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty chứng khoán / Phan Phương Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Xuân Hải, Nguyễn Văn Vân

Tác giả : Phan Phương Nam ; Người hướng dẫn khoa học : Bùi Xuân Hải, Nguyễn Văn Vân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Luật T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 26 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 346.5970666

Chủ đề : 1. Công ty chứng khoán -- Luật và pháp chế -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Thị trường chứng khoán -- Luật và pháp chế -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25002
Phục vụ đọc tại chỗ
Top