loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzym acetylcholinesterase của thân cây chiêu liêu cườm (Xylia Xylocarpa Roxb.) / Lâm Thị Mỹ Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Thanh Mai

Tác giả : Lâm Thị Mỹ Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thị Thanh Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xi, 162 tờ : tranh ảnh màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 573.86

Chủ đề : 1. . Luận án -- Việt Nam. 2. Alzheimez (chứng mất trí nhớ) -- Điều trị. 3. Cây chiêu liêu cườm. 4. Cây guồi đỏ. 5. Enzym acetylcholinesterase. 6. Hóa học phân tích. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24997
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24998 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top