loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất của acid pinonic và Oxypinocamphon dự đoán có tác dụng dược lý / Phạm Thị Minh Thủy

Tác giả : Phạm Thị Minh Thủy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Dược

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 20 tr. : hình vẽ ; 20 cm

Số phân loại : 615.19

Chủ đề : 1. Axit Oxypinocamphon -- Dẫn chất -- Tóm tắt. 2. Axit Pinonic -- Dẫn chất -- Tóm tắt. 3. Hóa dược -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6073
Phục vụ đọc tại chỗ
Top