loading

Sách, tuyển tập

Tào Tháo - Thánh nhân đê tiện. T.3 / Vương Hiểu Lỗi ; Châu Hải Đường dịch

Tác giả : Vương Hiểu Lỗi ; Châu Hải Đường dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 703 tr. ; 21 m

ISBN : 9786046934042

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 354/2019
(VH 1968)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 355/2019
(VH 1969)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top