loading

Sách, tuyển tập

Đời nghệ sĩ : in theo bản thảo chép tay của tác giả / Nguyễn Hiến Lê

Tác giả : Nguyễn Hiến Lê

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 1993

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 242 tr. : tranh ảnh, 3 tờ chân dung ; 19 cm

Chủ đề : 1. Văn nghệ sĩ -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VS 472
Phục vụ đọc tại chỗ
Top