loading

Luận án, luận văn

Khảo sát hóa học và chiết tách một số Alcaloid chính của vỏ cây canhkina Ba Vì / Vũ Thị Năng

Tác giả : Vũ Thị Năng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Dược

Năm xuất bản : 1989

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 29 tr. : biểu đồ ; 21 cm

Số phân loại : 615.321

Chủ đề : 1. Alcaloid -- Chiết tách -- Tóm tắt. 2. Canhkina -- Vỏ cây -- Sử dụng trị liệu -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 6071
Phục vụ đọc tại chỗ
Top