loading

Sách, tuyển tập

Kỹ năng sống dành cho học sinh - Lòng biết ơn : đến lúc đó, con có còn nắm tay mẹ nữa không? : truyện / Ngọc Linh biên soạn

Tác giả : Ngọc Linh biên soạn

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 150 tr. : hình vẽ màu ; 21 cm

ISBN : 9786047715534

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Học sinh -- Hướng dẫn kỹ năng sống. 2. Kỹ năng sống. 3. Lòng biết ơn. 4. Thành công. 5. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 424/2019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 425/2019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top