loading

Sách, tuyển tập

Mỗi ngày hai giờ hiệu quả : tận dụng tối đa khoảng thời gian hiệu quả nhất trong ngày để làm những việc quan trọng / Josh Davis ; Thảo Nguyên dịch

Tác giả : Josh Davis ; Thảo Nguyên dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 179 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047751075

Số phân loại : 650.11

Chủ đề : 1. Năng lực. 2. Nhận thức. 3. Quản lý thời gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 220/2019
(DN 1369)
Đang bận
Thư viện KHTH Kho mở I VV 221/2019
(11362)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top