loading

Sách, tuyển tập

Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt mà lo việc nước / Lời : Phan Thị Quyên ; tranh : Nguyễn Đông Hải

Tác giả : Lời : Phan Thị Quyên ; tranh : Nguyễn Đông Hải

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam ;

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 39 tr. : hình vẽ màu ; 24 cm

ISBN : 9786040005649

Số phân loại : 959.70922

Chủ đề : 1. Truyện tranh. 2. Tướng -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 211/2019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 212/2019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 556/2019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 557/2019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top