loading

Sách, tuyển tập

Phương pháp lựa chọn và loại hủy tài liệu ở các cơ quan / Dương Văn Khảm

Tác giả : Dương Văn Khảm

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 162 tr. : sơ đồ ; 19 cm

Số phân loại : 651.5

Chủ đề : 1. Nghiệp vụ văn phòng. 2. Tài liệu lưu trữ. 3. Văn thư lưu trữ.

Top