loading

Sách, tuyển tập

Chú bé rắc rối : truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 181 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041004764

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học thiếu nhi Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 50/2019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 51/2019
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top