loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Factors influencing formative assessment practices among public college lecturers in Vietnam / Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Tác giả : Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nhà xuất bản : Universiti Sains Malaysia

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Penang, Malaysia

Mô tả vật lý : xx, 249, [31] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 370.15

Chủ đề : 1. Giảng viên đại học -- Việt Nam. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 3. Luận án -- Malaysia. 4. Tâm lý học giáo dục. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24932
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24933 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top