loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ lên hệ phổ kế GAMMA HPGE / Nguyễn Quốc Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Hồng Hải, Nomachi Masaharu

Tác giả : Nguyễn Quốc Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Hồng Hải, Nomachi Masaharu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : minh họa màu ; 21 cm

Số phân loại : 539.77

Chủ đề : 1. Đồng vị phóng xạ -- Đo đạc -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Phổ kế gamma HPGe -- Tóm tắt. 4. Phóng xạ -- Đo đạc -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24893
Phục vụ đọc tại chỗ
Top