loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Word-of-mouth processing and higher education choice factors / Lê Đình Minh Trí

Tác giả : Lê Đình Minh Trí

Nhà xuất bản : RMIT University

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Melbourne, Australia

Mô tả vật lý : xxii, 237 tr. : bảng, sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 378

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Marketing. 2. Luận án -- Úc. 3. Trường đại học và cao đẳng -- Marketing. 4. Xử lý thông tin truyền miệng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24930
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24931 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top