loading

Luận án, luận văn

Aligning English for specific purposes (ESP) curriculum with industry needs : language practices for Vietnam's globalised workplaces / Nguyễn Thị Châu Ngân

Tác giả : Nguyễn Thị Châu Ngân

Nhà xuất bản : Queensland University of Technology

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Brisbane, Queensland, Australia

Mô tả vật lý : xii, 312 tờ : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 428

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Chương trình giảng dạy. 2. Luận án -- Úc. 3. Tiếng Anh -- Dạy và học -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24929
Phục vụ đọc tại chỗ
Top