loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng đa dạng hóa tới hiệu quả và rủi ro của doanh nghiệp / Vũ Hữu Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Minh Kiều

Tác giả : Vũ Hữu Thành ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Minh Kiều

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xviii, 343 tờ : sơ đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 658.009597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Quản lý. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Quản lý rủi ro. 4. Quản trị kinh doanh -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24903
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24904 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top