loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ lên hệ phổ kế GAMMA HPGE / Nguyễn Quốc Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Hồng Hải, Nomachi Masaharu

Tác giả : Nguyễn Quốc Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Hồng Hải, Nomachi Masaharu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 125 tờ : minh họa màu ; 30 cm

Số phân loại : 539.77

Chủ đề : 1. Đồng vị phóng xạ -- Đo đạc. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phổ kế gamma HPGe. 4. Phóng xạ -- Đo đạc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24891
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24892 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top