loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân ven biển đồng bằng sông Cửu Long : Nghiên cứu trường hợp xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và thị trấn sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) / Dương Hoàng Lộc ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hồng Liên, Huỳnh Ngọc Thu

Tác giả : Dương Hoàng Lộc ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hồng Liên, Huỳnh Ngọc Thu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 4, 296 tờ : minh họa (một phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 390.46392

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngư dân -- Nam Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 3. Tín ngưỡng dân gian -- Nam Việt Nam. 4. Tín ngưỡng -- Nam Việt Nam. 5. Đồng bằng sông Mêkông (Việt Nam và Campuchia) -- Đời sống xã hội và tập quán. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24888
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24889 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top