loading

Sách, tuyển tập

Trí thức Nam bộ từ cuối thế kỷ XIX đến 1975 : một số đặc điểm và nhân vật tiêu biểu / Nguyễn Đình Thống, Hồ Sơn Diệp chủ biên

Tác giả : Nguyễn Đình Thống, Hồ Sơn Diệp chủ biên

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 400 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046849759

Số phân loại : 959.70408631

Chủ đề : 1. Trí thức -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- Thế kỷ 19. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- Thế kỷ 20.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bản thảo đã giới thiệu về những trí thức tiêu biểu cho vùng đất Nam bộ những năm cuối thế kỷ XIX đến 1975. Họ là những trí thức, có người trưởng thành từ nền giáo dục phong kiến (Phan Thanh Giản, Nguyễn Đình Chiểu…), hoặc giáo dục Tây học (Trương Vĩnh Ký, Trần Chánh Chiếu…) nhưng đều có cống hiến cho cách mạng, cho công cuộc phục hưng quốc gia, dân tộc. Đây là công trình khái quát cả một giai đoạn lịch sử biến động xét trên nhiều phương diện: kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó giáo dục là vấn đề được các nhà cầm quyền đặc biệt quan tâm. Sách thực sự bổ ích, đáng để tham khảo trong nghiên cứu về nhân vật, sự kiện tiêu biểu ở vùng đất Nam bộ trong giai đoạn này.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 63/2019
(13652)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 64/2019
(13653)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top