loading

Sách, tuyển tập

Physics : principles with applications / Douglas C. Giancoli

Tác giả : Douglas C. Giancoli

Nhà xuất bản : Prentice-Hall Intern.

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : [S.l.]

Mô tả vật lý : xx, 811 tr. : minh họa, 1 tờ tranh ảnh màu ; 25 cm

Số phân loại : 530

Chủ đề : 1. Vật lý -- Dạy và học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 971/99
(K09.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top