loading

Sách, tuyển tập

Khoảng trống : tiểu thuyết / J.K. Rowling ; Vương Mộc dịch

Tác giả : J.K. Rowling ; Vương Mộc dịch

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 610 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041017863

Số phân loại : 823.914

Chủ đề : 1. Đời sống thành phố và thị trấn -- England -- Tiểu thuyết. 2. Thành viên hội đồng thành phố -- Cái chết -- Tiểu thuyết. 3. Tiểu thuyết Anh -- Thế kỷ 20. 4. Tuyển cử địa phương -- Tiểu thuyết. 5. Văn học Anh -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3666/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 31/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 32/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 33/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 658/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top