loading

Sách, tuyển tập

Từ con đường lát đá đến ngôi nhà chung / Lộc Bích Kiệm

Tác giả : Lộc Bích Kiệm

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 391 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047020331

Số phân loại : 895.922090034

Chủ đề : 1. Tộc người thiểu số trong văn học. 2. Văn học Việt Nam -- Tác giả tộc người thiểu số. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3629/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3630/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top