loading

Sách, tuyển tập

Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng thành phố Hồ Chí Minh, 1900-2000 : giai đoạn 1945-1975. Ph.1, Q.1, Giai đoạn 1945-1954 / Mai Quốc Liên, Vũ Hạnh chủ biên

Tác giả : Mai Quốc Liên, Vũ Hạnh chủ biên

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 759 tr. ; 27 cm

ISBN : 9786046819028

Số phân loại : 895.92208

Chủ đề : 1. Hợp tuyển. 2. Thơ Việt Nam -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 1945-1975. 3. Tiểu luận Việt Nam -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 1945-1975. 4. Truyện ngắn Việt Nam -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 1945-1975. 5. Văn học Việt Nam -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 1900-2000. 6. Văn học Việt Nam -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- 1945-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 5728/2018
(K08.12_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2704/2021
(VH 2596/25)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2705/2021
(VH 2596/26)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top