loading

Sách, tuyển tập

Sống mòn : tác phẩm và dư luận / Nam Cao ; Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Anh Vũ tuyển chọn

Tác giả : Nam Cao ; Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Anh Vũ tuyển chọn

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 446 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 3599/2018
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top