loading

Sách, tuyển tập

Вьетнамская литература / Н.К. Никулин

Tác giả : Н.К. Никулин

Nhà xuất bản : Главная редакция восточной литературны

Năm xuất bản : 1971

Nơi xuất bản : Москва

Mô tả vật lý : 344 tr. ; 17 cm

Số phân loại : 895.922

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 TTDD 3099
Phục vụ đọc tại chỗ
Top