loading

Sách, tuyển tập

Повеллы / Луиджи Пиранделло ; В. Хинкис ... [và nh.ng.khác] biên soạn

Tác giả : Луиджи Пиранделло ; В. Хинкис ... [và nh.ng.khác] biên soạn

Nhà xuất bản : Государственное издательство художественной литературы

Năm xuất bản : 1958

Nơi xuất bản : Москва

Mô tả vật lý : 438 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 853.912

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Ý -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Ý -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Phòng Nghiên Cứu TTDD 3015
Phục vụ đọc tại chỗ
Top