loading

Sách, tuyển tập

PC-Dos : introduction to high-performance computing / Peter Norton

Tác giả : Peter Norton

Nhà xuất bản : Prentice-Hall

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : ix, 324 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm

Số phân loại : 005.4

Chủ đề : 1. PC-DOS (Tệp máy tính). 2. Máy tính cá nhân IBM -- Lập chương trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 750/99
(K09.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top